Chúc Các Bạn Một Mùa Hè Sum Hợp, Vui Vẻ và Hạnh Phúc.

Hội Ngộ Cao Thắng 2014
Nhóm CHS Kỹ Thuật Cao Thắng San Jose Thân Mời Các Bạn Tham Dự Cuộc Hội Ngộ Cao Thắng 2014 Vào Ngày Thứ Bảy 08/30/2014 Từ 6 giờ Chiều đến 11 giờ rưởi tối Tai Nhà Hàng TA 90 S Abel St Milpitas CA 95035
--
--
--
--
--.
 
Dây là trang Web cựu hoc sinh Trường Trung Hoc Kỹ Thuật Cao Thắng, xin mời tất cả các bạn cùng dóng góp và xây dựng cho nó dược hoàn hảo hơn, nhất là những bạn có khả năng về web-site. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.

Muốn biết thêm chi tiết hay tin tức ai xin e-mail về chskythuatcaothang1@chskythuatcaothang.us hay henryhuynhnd71@gmail.com
Người xây dựng dầu tiên Huỳnh Công Hiền